Can you complete all the levels of SMACKHEAD to escape from this strange dream and grab the ultimate completion achievement?
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
13 Thg12, 2017
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua SMACKHEAD

 

Về trò chơi này

The Story

You're comatose and trapped in a dream. Did you SMACK your HEAD too often? Anyway, the only way to wake up from your coma is to find portals and advance deeper into the dream to dissolve it. Time is valuable, so you need to collect clocks to give you more time.
Can you complete all the levels of SMACKHEAD to escape from this strange dream and grab the ultimate completion achievement?

Features

 • 10 challenging levels
 • two degrees of difficulty
 • warping graphics
 • intense soundtrack
 • only three lives
 • deadly obstacles
 • trampolines
 • arrow indicator for the location of the next portal
 • patrolling enemies
 • ability to shoot enemies
 • 3 achievements
 • collectibles (additional lives/time)

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or above
  • Bộ xử lý: 1.2 Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128 MB video memory
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: optional
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or above
  • Bộ xử lý: 1.5 Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256 MB video memory
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: onboard
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14 or above
  • Bộ xử lý: 1.2 Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL-capable graphics card with valid driver
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: optional
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 16 or above
  • Bộ xử lý: 1.5 Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL-capable graphics card with valid driver
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: onboard

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...