Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Jewels of the Mysterious Woodland trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
26 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

 

Về nội dung này

Fairies Magical Jewel Match Quest - The new match 3 game is here, with brilliant jewels in over 600 dazzling puzzles!

A magical journey filled with waves of excitement and brilliant visuals! Swap jewels to clear the way, and match pieces to crush each challenge that lies ahead.


FEATURES:

MATCH JEWELS in 600+ unique puzzles!
- Match jewels to blast your way through more than 600 different puzzles!

DAZZLING PUZZLES!
- Flow from one challenge to the next as you crush puzzles with ease! Match jewels to keep the puzzle blitz going! Don’t miss a beat, or your game might just be over.

CREATE COMBOS!
- Crazy combos by using rare jewels at the right time. Blast the board clear and watch your score blossom!

DISCOVER rare Diamonds and Stars!
- Use the mysterious power of Diamonds to make big matches, and channel the force of Stars to match your way out of tight spots! With powers like these, you’ll have a blast matching your way through our games.

MASTER tricky obstacles like walls, pitfalls, and puzzling portals!
- Different games challenge you with different obstacles. Avoid pitfalls and flow through portals as you progress through this mysterious, magical saga!

VISIT beautiful backgrounds and amazing places!
- Head out on an epic saga travel across mystical worlds solving confounding puzzles.

EASY TO LEARN - hard to master! Can you earn 3 stars on every level?
- Use every bit of magical strength you have to crush each level’s high scores! You’ll only earn 3 stars when you have truly mastered each area.

TOP-NOTCH performance! Animated jewels and effects!
- Watch in awe as magical effects blossom to blast the board clear. Experience amazing animations and incredible effects!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Pentium 4 or higher, 2GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 128MB or higher
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.