A cat who's hungry for good food and excitement.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (68) - 85% trên 68 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Konstructors Entertainment trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Big Journey

Mua The Big Journey & Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: The Big Journey, The Big Journey - Original Soundtrack

-25%
$5.98
 

Đánh giá

“... an excellent soundtrack, gorgeous visuals and gameplay that offers something for every type of gamer.”
90 – Touch Arcade

“... likely to be the most stunningly beautiful mobile game you’ll play this year, if not for years to come.”
90 – Gamezebo

“... overall, it's a stellar game with pretty visuals and a lot of heart.”
80 – Pocket Gamer

Về trò chơi này

The Big Journey is a beautiful, casual jump 'n' roll adventure. Tilt the world to roll around and explore a beautiful world with Mr. Whiskers.Mr. Whiskers loves all types of food, but when the maker of his favorite dumplings goes missing, our pudgy feline hero has no choice but to acquire a taste for adventure. The Big Journey is a roly-poly physics-based experience where players tilt the world to roll Mr. Whiskers safely through spooky caves, scorching deserts, lush valleys and more. Sporting simple but addictive gameplay, crisp storybook visuals, and a toe-tapping original soundtrack, The Big Journey is designed for players age four to ninety-four and more!

Features

 • Bounce around 6 magnificent worlds with casual, relaxing gameplay
 • Look for new friends and track down delicious food to fill your belly on 30 gorgeous handcrafted levels
 • Enjoy original soundtracks written by Choconuts
 • Runs on Windows & Mac smoothly
 • Full controller support? Sure
 • Cross-platform Steam Cloud saves
 • Hardcore players, we prepared cool achievements for you

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.9+

Xem thêm từ Konstructors Entertainment

Thẩm định viên nói gì

27 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...