Dr. Frank's Build-A-Boyfriend is a comedy BL visual-novel mixed with point-and-click adventure elements.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (155) - 85% trên 155 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Dr. Frank's Build a Boyfriend

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Build Your Own Customizable Boyfriend!

After being kicked out of both his PhD program (plant science) as well as medical school (Pathology), Dr. Frank had pretty much resolved himself to a life of solitude and science. That is, until a handsome stranger knocked on his door and swept him off his feet. Dominik seemed to be the perfect boyfriend- attentive, caring, and interested in Dr. Frank's work.

Maybe too interested.

Three months into the rainbow-colored relationship, Dominik runs off with Dr. Frank's lifelong research on resurrection to present at the annual prestigious Hindenberg University Conference, under his own name.

Livid, Dr. Frank decides the only course of action: Revenge.

Not only is Dr. Frank going to one-up Dominik's presentation by presenting the world's first artificial life form, but Dr. Frank is going to make said life form the world's hottest, most beautiful boyfriend.

EVER.

Dr. Frank's Build-A-Boyfriend is a comedy BL visual-novel mixed with point-and-click adventure elements.

GAMEPLAY INCLUDES:

- Visual novel of over 20k words.
- Building your own customizable 'boyfriend'.
- Going through all the locations as a puzzle to find clothes for your monster.
- Several key routes and endings.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP+ (x86)
  • Bộ xử lý: Pentium 4 1.7 GHz
  • Bộ nhớ: 80 MB RAM
  • Đồ họa: Intel integrated chipset
  • Lưu trữ: 335 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS 10.4 and newer
  • Bộ xử lý: 1 Ghz
  • Bộ nhớ: 80 MB RAM
  • Đồ họa: Intel integrated chipset
  • Lưu trữ: 335 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 1 Ghz
  • Bộ nhớ: 80 MB RAM
  • Đồ họa: Intel integrated chipset
  • Lưu trữ: 335 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...