Mysterious creature kidnapped our hero's beloved. Help the protagonist to pass all the trials and save his beloved!
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
31 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Gold key

Mua Primitive Studio Bundle 3 in 1 (2)

Bao gồm 3 vật phẩm: Grape Jelly, Gold key, Insects runner

-60%
$1.20
 

Về trò chơi này

English:

A mysterious creature kidnapped our hero's beloved. First we need to pass 20 tests, only then the monster will free the girl. With each time, the tests become more complicated and more complicated. Help the protagonist to pass all the trials and save his beloved!
In Game:
-To get tested sometimes you need to think logically, and sometimes the passage does not depend on logic at all!
-2 languages: Russian and English;
-In the beginning, tips are given;
-20 thoughtful, colorful levels;
-Beautiful accompanying music and much more!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Русский:

Загадочное существо похитило возлюбленную нашего героя.Сначала нужно пройти 20 испытаний, только потом монстр освободит девушку. С каждом разом испытания становятся всё сложнее и сложнее. Помогите главному герою пройти все испытания и спасти его возлюбленную!
В игре:
-Чтобы пройти испытания нужно иногда логически думать, а иногда прохождение вообще не зависит от логики!
-2 языка: русский и английский;
-В начале даны подсказки;
-20 продуманных, красочных уровней;
-Красивая сопровождающая музыка и многое другое!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 duo +
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...