One day the frog went out and lost his way. Help the frog to return home.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (10) - 70% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Lost jumping frog

Mua Primitive Studio Adventure Bundle 2 in 1

Bao gồm 2 vật phẩm: Dogcoin, Lost jumping frog

-50%
$0.98
 

Về trò chơi này

English:
One day the frog went out and lost his way. He can not find his way home at all. Help the frog to return home. Be careful, the path is very dangerous: there are traps, monsters, puzzles.
In Game:
-Colored and thoughtful levels,
-Monsters, traps, dangers,
-World items,
-Each level is unique (there are day and night levels, various landscapes, at every level there is a variety of music)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Русский:
Однажды лягушонок пошёл гулять и заблудился. Он никак не может найти путь домой. Помогите лягушонку вернуться домой. Будьте осторожны, путь очень опасен: есть и ловушки, монстры, головоломки.
В игре:
-Красочные и продуманные уровни,
-Монстры, ловушки, опасности,
-Собираемые предметы,
-Каждый уровень уникален (есть как и дневные, так и ночные уровни, разнообразные пейзажи, на каждом уровне играет разнообразная музыка)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 duo +
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...