MegaRace 2 is the sequel to 1994's combat racing smash hit and is once again developed by Cryo Interactive. The sequel included several upgrades such as fully rendered 3D cars, new weapons, and track shortcuts.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
31 Thg08, 1996
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua MegaRace 2

Mua MegaRace Pack BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: MegaRace 1, MegaRace 2, MegaRace 3

-34%
$5.91
 

Về trò chơi này

MegaRace 2 is the sequel to 1994's combat racing smash hit and is once again developed by Cryo Interactive. The sequel included several upgrades such as fully rendered 3D cars, new weapons, and track shortcuts.

MegaRace 2 also features the return of eccentric MegaRace host, Lance Boyle (played by actor, Christian Erickson, of "Hitman" fame). In MegaRace 2, Lance is joined by a stunning female co-host whose name keeps changing. MegaRace 2, was the first entry in the series, to allow players to fire weapons in reverse at cars behind them. The game was also the first to introduce in-game cash prizes for winning races.

This in-game currency could be used to purchase new cars and weapon upgrades. Each race contained multiple paths for the player to cross the finish line. MegaRace 2 was released for PC in 1996.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card compatible with DirectX 7
  • DirectX: Phiên bản 7.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 1.4 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card compatible with DirectX 9
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6.8
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 2GHz+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256 MB of video memory
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...