The most visually stunning representation of a real-world environment. This is a real location, a real art-gallery based in Auckland New Zealand. The art-work has been scanned to a level of detail not demonstrated in any other traditional VR experience.
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg06, 2019
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua The Homestead

 

Về trò chơi này

The Homestead is an extremely detailed real-life encapsulation of an iconic art gallery based in Auckland, New Zealand. Next to our other experiences such as Nefertari: Journey to Eternity, this is technically likely the highest level of detail photogrammetry capture in the public domain. Achieving close to photo-realistic sense of truly being there.

The art-work in this lovely Victorian abode was captured independently from the environment. Scanned at a level of detail not demonstrated in any other traditional VR experience. Hence the 24GB file size.

This experience is a teaser of what is to come. A living, breathing art gallery with dynamically & accurately represented real-world content constantly dynamically changing overtime. Brought in and out of exhibition. In addition, expansion of the space to the entirety of this beautiful place will be eventually unlocked in it's grandeur. Though for now. Do enjoy this uncanny experience of realism.

The art collection in question is held by Sir James Wallace and the Wallace Trust. His collection is extensive.

IMPORTANT: This is a simulation of a real world environment. If you are more interested in gaming, this experience is not for you. It is simply the art of going to an art gallery for arts sake. We also appreciate your support in allowing this experience to grow.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1060
  • Lưu trữ: 25 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1080 ti

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...