Galactic Pocket Billiards is a relaxing physics based puzzle game where you try to knock celestial objects into black holes.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
8 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Galactic Pocket Billiards

 

Về trò chơi này

Pool in Space!


Galactic Pocket Billiards is a relaxing physics based puzzle game where you use your cue stick to knock celestial objects into black hole pockets. Use planetary gravity to swerve your asteroid cue ball around corners and complete challenging levels.

Features include:
 • Over 100 levels to complete
 • 400+ stars to collect
 • Many unlockable cues, cue balls, themes, minigames, and challenges
 • Full-fledged level editor that allows you to share your creations with friends
 • Level of the week means you'll be playing new hand-selected community levels

By purchasing this game on Steam, you will also be entitled to free content and level additions after launch!

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 and above
  • Bộ xử lý: 1.4ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512mb video memory
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 and above
  • Bộ xử lý: 2.4ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2gb video memory
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: 1.4ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512mb video memory
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Currently only supports Ubuntu, not SteamOS
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 16.04
  • Bộ xử lý: 2.4ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2gb video memory
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Currently only supports Ubuntu, not SteamOS

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...