The only pirate adventure that asks the question: What's sharper, your sword or your wit?
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (18) - 100% trên 18 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (528) - 97% trên 528 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg10, 1997
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Curse of Monkey Island

 

Về trò chơi này

I've sailed the seas from Trinidad to Tortuga and I've never seen anything like it! The engagement ring I gave Elaine has a terrible pirate curse on it. LeChuck is behind it, I'm sure. I should have known that nothing good could come out of that evil zombie's treasures. And if that's not bad enough, the clairvoyant I met in the mangrove swamp told me that if I am to break the curse and save Elaine, I will have to die!
Excerpted from ""The Memoirs of Guybrush Threepwood: The Monkey Island Years""

- Third in the legendary Monkey Island series of graphic adventures
- Film quality animation, voice, sound and music--the undead come to life before your very eyes!
- Incredible high-resolution (640 x 480) graphics!
- A barrel of gameplay--estimated 30-plus hours!
- Two difficulty settings: regular and Mega-Monkey (now with more puzzley goodness)!
- New and improved insults suitable for swordfights and other fun occasions!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/7/8/10
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card compatible with DirectX 7
  • DirectX: Phiên bản 7.0
  • Lưu trữ: 40 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 16-bit sound card
  • Ghi chú thêm: Mouse, Keyboard
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 1.4 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card compatible with DirectX 9
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.7.0
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 2GHz
  • Bộ nhớ: 64 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card compatible with DirectX 9
  • Lưu trữ: 40 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Mouse, Keyboard
  Khuyến nghị:
  • Ghi chú thêm: Two button Mouse

Thẩm định viên nói gì

47 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...