Cleansuit is a retro-style graphical text adventure game where you must find creative ways to survive a mysterious serial killer's assault on your home. Use text commands to manipulate the detailed environment and discover all the unique ways to win and die.
Đánh giá chung:
Tích cực (16) - 100% trên 16 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Cleansuit

 

Đánh giá

“Cleansuit is unlike anything you’ll ever play. It’s creepy and horrific atmosphere, simple setting, and interesting exposition lead to a fun and fulfilling experience.”
8/10 – Culture of Gaming

“Cleansuit is a charming, clever take on the text parser genre, combining enough humor and horror to entertain through plenty of slaughters and successes.”
Gold-Plated Games

Về trò chơi này

Cleansuit is a retro-style graphical text adventure game where you must find creative ways to survive a mysterious serial killer's assault on your home. Use text commands to manipulate the detailed environment and discover all the unique ways to win and die.

Become the schlubby protagonist who must outwit his would-be killer: Explore your home, collect items to devise a path to survival, and cheat death. Along the way you'll find secrets hidden through your house. Some may help you. Most are lethal.

What will you need to make it out alive? Bring your ingenuity, your curiosity, and most of all your will to live!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • Lưu trữ: 125 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.9+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • Lưu trữ: 125 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...