Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Become the captain of a interstellar cruiser and cross the galaxy to save the Republic. During your journey you will have to make important decisions, improve the weaponry of your ship and fight against numerous enemies.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (1,538) - 77% trên 1,538 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We love to have our community form a part of our development process. With you being on board from the start we can gather your feedback and you can be a part of the game's growth from its inception!”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“While we cannot accurately pinpoint a launch date, we can say that it will take approximately one year and potentially a bit more depending on myriad of factors.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We plan to add the following to the final version of the game:

1. Ships: There will be multiple new playable ships available for the player to purchase, customize and play as.
2. New internal systems and weapons for your ships.
3. Many new events (secondary and random) for you to encounter.
4. The final two chapters in the game will be available.
5. A New wave based gameplay mode will be added.
6. General polish and optimization.
7. Controller support.
8, More OST music (more tracks).”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current version of the title has a total of 160 events between secondary, random and main storyline events. There are 9 playable ships, fully customizable, each with their systems and armaments. Currently there's around 12 hours of gameplay split into three main chapters, with an additional Prologue chapter. Voice acting is present during the current main mission chapters. There are minor bugs in the title that we are working to polish, with optimization being a focus as well.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes, after Early Access we will increase the game's price.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We use discord as a direct method of communication with our player base. We also have an integrated bug and suggestion report system in-game and take the time to hear each and every bug report, comment and suggestion in our discord channels.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Between the Stars

Mua Isolated Games Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Travellers Rest, Between the Stars

-10%
-17%
$44.98
$37.11

Mua Between the Stars + OST

Bao gồm 2 vật phẩm: Between the Stars, Between the Stars - Official Sound Track

-5%
$33.23
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyBetween the Stars is a space action game with RPG growth and real time combat that places you at the helm of an interstellar cruiser. Your mission will be to protect the civilized world from the Children of the Sun, a faction that dominates border planets in the known universe. In order to undertake your mission you must cross the galaxy, face new challenges at each warp jump, and make difficult decisions that affect your ship, crew and the world that surrounds you while upgrading your ship's equipment and fighting in battles to survive.


 • Fight in intense space battles in real time.
 • Use special abilities on your ship at the right moment to make a difference on the battlefield.


 • Unlock, upgrade, personalize and buy different playable ships and their systems in order to conquer the galaxy.
 • Create a captain and develop them throughout the adventure. Level them up and acquire different attributes depending on your decisions.
 • Explore the stellar map and its events generated in a procedural universe.


 • Visit space stations and planets across different sectors that make up the galaxy.
 • Hire and upgrade your crew in order to face the dangers of the universe. Ensure their safety and cover your casualties, as well as level them up.


 • Hundreds of text based events that will pit your capacity as well as your crews against countless dangers.
 • Craft, salvage, and investigate new weaponry in order to augment your offensive capabilities.
 • Decisions made in one event could change the evolution of the entire playthrough.
 • Enjoy a standard difficulty mode or play with permadeath on for a challenge.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Win 7 SP1, Win 8.1 (64-bit Operating System Required)
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz / AMD FX-4330
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 660 Ti / Radeon R9 270X
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz / AMD FX-6300 Six-Core
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 470
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

67 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...