Railed is a casual, train-themed, open-ended puzzle game that is quick to learn, easy to play, and difficult to master. Lay railways and build tracks to connect stations and gold mines while accomplishing random challenges. Navigate mountains, bonus tiles, and your own creations to dominate a global leaderboard.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua RAILED

 

Về trò chơi nàyA single player game of laying random railway tracks between four train destinations and a gold mines within thirty turns. Based on the outstanding pencil & paper game, 30 Rails by Julian Anstey, this addictive casual puzzler will keep you coming back for more!Start with $50 Million dollars at your disposal as you construct a maze of rails. Be careful to save your money until you find yourself in a tight spot. Multi-colored train cars deliver random-shaped tracks for you to place and rotate. Track placement is determined by the color of the train car matching the rows and columns of the game board. Station, Mountain, and Bonus Tile arrangement adds to your ability of accumulating fortunes.By connecting the most train destinations to each other and to the gold mines, you attain railway achievement rankings and win the game with millions in the bank. Add Railed to your top wishlists.

Game Featuring:
 • Progressive Steam Achievements
 • Random Challenges to accept
 • Timed Bonus Scoring
 • Global Leaderboard
 • Dynamic Replayability
 • Realistic Rail Yard Sounds
 • Casual Music Soundtrack
 • Colorblind-friendly

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10 or later
  • Bộ xử lý: 2 GHz or faster processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: ATi Radeon HD 2400 or NVIDIA GeForce 7600
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...