Hardcore experimental game. All levels represent different game genres. Side by side with a cute protagonist, complete different trials to save your friends and the whole planet!
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Where Are My Friends?

 

Về trò chơi này

Eye on the ball names Wheye had come to the planet where his friends studied local species. His friends went missing, the planet is about to blow and only Wheye can save everyone. He will have to face different trials on his own.

 • 4 DIFFERENT GENRES IN ONE GAME!

  Every level is a separate genre: runner, metroidvania, point'n'click quest and puzzle-platformer.

 • UNIQUE VISUAL STYLE OF EACH LEVEL

  Colorful graphics created using different tools - from hand drawing to CG flat-design.

 • ATMOSPHERIC SOUNDTRACK

  Original music which builds up enjoyment received from playing the game.

 • GAME WITHOUT WORDS

  The plot will be understandible to each one of you, since the story is told without using a single word.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Hardware Accelerated Graphics with dedicated memory
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...