Your goal - to deliver the sphere of the right place. How? BOOM!To put and remove the mines.To put and down Cube.Start the beam and calculate the trajectory.To make the ball hit in the right place.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua NeoBoom2

Mua NeoCombo

Bao gồm 6 vật phẩm: NeoBoom, NeoBoom2, NeoBalls, NeoBalls2, NeoSticks, NeoGeometry

-15%
$5.89

Mua NeoBoomCombo

Bao gồm 2 vật phẩm: NeoBoom, NeoBoom2

-10%
$1.78

Mua BJGames BỘ (?)

Bao gồm 7 vật phẩm: NeoBoom, NeoBoom2, NeoBalls, NeoBalls2, NeoSticks, Aquarium Simulator, NeoGeometry

-20%
$6.33
 

Ưu đãi độc quyền Steam

http://store.steampowered.com/app/696400/NeoBoom/

Fixed

If at the first start Play you see 2/20 in the upper left corner. Please go back to the main menu and click the Reset Progress button. After that you can start playing and get training.
Sorry for the inconvenience.

Về trò chơi này

Welcome to the world of Neo2!
Your task is to deliver NeoSphere to NeoPlatform.
To achieve this, use Mines , Beams and Cube.
Sometimes you will be offered several options for passing the level,choose the one that you like.
Waiting for you: tunnels, hills, flights, labyrinths and much more.
You will need to repeat the explosions, falling, flying over and over again, until you reach your goal
20 levels will not let you get bored.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.6 GHZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...