2D platform game focused on intense combat against enemies and exploration of secret areas in dark dungeons full of dangers.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (146) - 78% trên 146 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Super Dungeon Boy

 

Về trò chơi này

Super Dungeon Boy is an insane combat, platform and exploration game with retro graphics where you must show what you are capable of.

Far more important than knowing how you got stuck in a dungeon is knowing how to get out of it. A bow possessed by a bright spirit is all you have in your favor to move on. But do not hurry, for there are many secrets to be discovery and riches to be won.


 • Fight or die! - Find the best way to fight your enemies and go forward safely. Your life depends on it!

 • Explore! - The dark caves hide many secrets. Test your explorer skills and find treasures in every dark corner of the caves. Be sure to look under each rock!

 • I’m the BEST! - Show to your friends who is the master!

What you will find

 • 26 challenging levels. Each with its own achievement.
 • 69 insane achievements... BELIEVE IT!
 • 78 secret areas ... but do not count on it, because they will remain SECRETS!!!

What you will NOT find

 • Additional joystick. Additional joystick NOT included... DO NOT break yours!
 • NOOB mode. HARD mode is the only game mode available.

Warning

 • This game can cause many SWEARS and obscene gestures!!!

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ xử lý: Intel Core Duo or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: optional
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 135 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10, 8, 7, Vista
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce 6100, Intel X3000 or Radeon X1300
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 135 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Intel Core™ Duo or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: optional
  • Lưu trữ: 145 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires updated drivers for better performance
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: Intel Core™ Duo or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce 6100, Intel X3000 or Radeon X1300
  • Lưu trữ: 145 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires updated drivers for better performance

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...