Reigns: Her Majesty is the revolutionary follow-up to the smash swipe ‘em up hit Reigns.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (15) - 73% trên 15 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (582) - 84% trên 582 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg12, 2017
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Devolver Digital Super Fun Club trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Reigns: Her Majesty

 

Mới cập nhật

The Transformation Update includes 200 new cards for the game including new characters and new ways for her majesty to
meet her demise!

Về trò chơi này

Reigns: Her Majesty is the revolutionary follow-up to the smash swipe ‘em up hit Reigns. A cultural renaissance has bestowed the world with a new era of knowledge and enlightenment but greed and jealousy still conspire against the benevolent queen. Outwit and outlast those that would seek to depose you and your husband by swiping left or right, making just (or unjust) decisions on all manner of royal matters. Maintain the balance between the kingdom’s most powerful factions, use mystical items from your inventory, and navigate the increasingly complex politics and personal relationships of your dynasty.

New Kingdom, New Drama:
Your royal decrees and unpredictable requests of the people will shape both your time on the throne and the future of your dynasty. Carefully navigate the foolish politics and emotional pleas of the kingdom’s eccentric subjects to find balance between the most powerful factions of the land.

Mystical Inventory: Find and upgrade five special items in a new inventory system. Use your powerful items on character cards and unlock special paths in the ever more complex narrative of your kingdom.

Royal Challenges: Reach specific goals set before each new monarch’s reign to unlock new sets of cards and new directions to take the story of your dynasty.

Nerial and Friends: Reigns: Her Majesty is a collaboration between François Alliot (design/programming), Arnaud de Bock (art), Jim Guthrie (music), and Leigh Alexander (narrative director).

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10 32-bit and 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo T5600 (2 * 1830)
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce Go 7600 (128 MB)
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10 32-bit and 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-950 (4 * 3000)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 760 (2048 MB)
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.9 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo T5600 (2 * 1830)
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce Go 7600 (128 MB)
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 or later

Xem thêm từ Devolver Digital Super Fun Club

Thẩm định viên nói gì

37 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...