Battle the enemy 3 rounds at a time in SKIMMERZ. Utilise game changing abilities to turn the tide and unlock each unique skimmer as you progress through colourful arena style maps.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Skimmerz

 

Về trò chơi này

Battle the enemy in SKIMMERZ with the most powerful machine available. Go head to head in battle with up to 50v50 action or defend the core. Just make sure to have your skimmer tuned to the task in order to survive.

Unlock new Skimmerz by completing 3 rounds without a loss with any of your unlocked Skimmerz then take them into your next battle. Each Skimmer has 2 unique abilities, different stats and their own exclusive weapon such as lasers, machine guns, cannons and 2 shot launchers.Features
 • Fight with up to 100 bots in custom match.
 • Tune your skimmer adjusting the abilities, speed and health bonuses.
 • Includes 12 unique maps.
 • 5 Skimmerz to unlock and battle with.
 • Use Free Camera mode to spectate epic bot matches.
 • Take your unlocked Skimmerz into a custom match whenever you want.
 • Not an asset flip.
 • Defend the power core in up to 100 waves of increasing foes in core defence.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core i3, Fx4300, Ryzen 3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD4000, GTX650, HD7770, R7 250
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Quad core or above
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 4GB GPU
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...