GRIM - Mystery of Wasules is a first-person, story-driven mystery. To uncover the truth behind the deaths, you will investigate Wasules as Oswald GRIM.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
24 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua GRIM - Mystery of Wasules

 

Về trò chơi nàyGRIM - Mystery of Wasules is a first-person game which is focused on mystery, atmosphere and exploration elements. To uncover the truth behind the deaths, you will investigate Wasules as Oswald GRIM. The action elements are limited with Spectral State. The main goal of the game is to take the player in a different era and place and attract them with its story. It means there are no combat or explosions of any kind.

About The Story


There are five kingdoms in Dunia. The kingdoms called Dreaborg and Glimor had been in war for 10 years. After the war Dreaborg Kingdom was victorious Glimor was conquered. But suspicious deaths started to occur in the city called Wasules which located in conquered Glimor. Considering this Dreaborg king Owen Grim assigns the protagonist Oswald Grim to investigate these incidents.You play the game as Oswald GRIM; the youngest and most promising wiseman of Dreaborg. As Oswald, you can observe maps, diaries, governmental records, secret archives and common books to help you discover the truth behind the mystery. Also our protagonist has a special ability called "Spectral State" which allows the player to see the world differently, to keen our protagonsits senses and makes the whispers which the protagonist could hear in some instances constant.

One of the most important points here is that this game does not focus on action or horror. We want you to be excited and thrilled when you are playing this game without having to kill or escape from someone; to feel the atmosphere and the mood of GRIM - Mystery of Wasules and wonder about anything you may find.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 64-Bit
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Quad or AMD Phenom II x4
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX11 compliant card with 2GB of VRAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 11 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...