TankVR is a open world arcade tank game, where you have to destroy all hostile tanks. The objective is to destroy all tanks on the map. After the game is finished, your score is now shown in the leaderboard. Challenge your friends, if you are brave enough.
Đánh giá chung:
Trái chiều (20) - 60% trên 20 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“TankVR is in its early stage of development.
We are planning to add many more features such as, multiplayer, new tank and maps and gamemodes.
But the most important thing is, we want the Community to give feedback to the current build and to design the game how they want it to be.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The development team is planning to keep the game in its early access state about 1 year. Because the development team consists of one member, adding new features will take time.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of the game is planned to have a multiplayer with at least two different maps and at least one different tanks. You will be able to switch positions and controll an entire tank with your crew.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“TankVR has the following features implemented.

 • Hostorical Tiger 1 tank model
 • Stunning new graphics
 • AI tanks in singleplayer
 • 2 different maps to choose from
 • Score leaderboard

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We are planning to increase the price every major update, caused by higher production costs.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The Community can comment, message, mail us improvements or ideas that they want to have in the game.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần bộ mũ chụp thực tế ảo HTC Vive. Xem mục VR được hỗ trợ để biết thêm thông tin.

Chơi TankVR

Chơi miễn phí
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (11)

8 Tháng 1

TankVR is going Free 2 Play

We are sad that we are not able to contiue the development, because we didn't reach our funding goal on kickstarter.

Because of that, we would like to give you this great game and experience to all of you for free!

If we continue the development, then all paid users will get a special tank skin for their crew.

We hope you guys like it and don't forget to leave feedback, so that we could improve the even more, if start developing again.
0 bình luận Đọc thêm

7 Tháng 1

Game temporarily paused

We are sorry to announce that the development of this game is temporarily paused due to the lack of money for an unknown amount of time.

Thank you for everybody who support us by buying the game on Steam and backed on our kickstarter campaign.
1 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Support us at Kickstarter, if you want multiplayer and realistic controls!
https://www.kickstarter.com/projects/2126998361/tankvr?ref=a0ugiw

TankVR is a open world arcade tank game, where you have to destroy all hostile tanks.
Inside the Menu you can familiarize the controlls of the tank.
On every map are AI tanks, some of them are hostile and some of them are friendly. The tanks are fully destroyable, e.g. the turret can blow up and the tracks can be destroyed too.
To win the game, you have to destroy all hostile tanks. You can drive where ever want and how you want.
You are able to controll the whole tank ingame.

Challenge your friends, if you are brave enough.Upcoming features:
- Multiplayer
- New maps
- New tanks
- Realistic battles
- Server leaderboard


Feel free to rate the game and leave some feedback.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4570
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 980
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-6700K
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1070
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...