Continuing your journey to banish the mysterious and elusive demon, you travel to the city of Lorden, where romance and new dangers await. With new allies but even more enemies presenting themselves, the trials set before you leading you along a dangerous path to face your greatest challenge yet.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
19 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

 

Về trò chơi này

Battle Necromancers, Ogres, and the Demon Itself!

Captive of Fortune is an interactive novel by Samuel Harrison Young, where your choices control the story. It's Volume Two of Demons Among Men, the sequel to Trial of the Demon Hunter. The game is text-based with occasional vivid illustrations and a unique sound track – and driven by the vast, unstoppable power of your imagination.

Continuing your journey to banish the mysterious and elusive demon, you travel to the city of Lorden, where romance and new dangers await. With new allies but even more enemies presenting themselves, the vendetta against you continues, the trials set before you leading you along a dangerous path to face your greatest challenge yet.

 • Over 136,000 words
 • Romance!
 • Battle bandits, necromancers, ogres and trolls
 • Music and illustrations to enhance your experience
 • Finally confront the demon

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...