Wasted Pizza is an Online Multiplayer shooter game where you will be playing as an untouched pizza in a room full of all the other pizzas but be aware you aren't the only untouched pizza out there. Your mission is hiding amongst the other pizzas, spot and shoot tomatos on the other untouched pizzas.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (21) - 33% trên 21 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

Wasted Pizza is an Online Multiplayer shooter game where you will be playing as an untouched pizza in a room full of all the other pizzas but be aware you aren't the only untouched pizza out there. Your mission is hiding amongst the other pizzas, spot and shoot tomatos on the other untouched pizzas. Don't forget you are a special pizza that is capable of jumping on top of buildings and platforms but that means the other untouched pizzas can do the same. So things might get a bit more difficult for you.
So go and use this tomatos launcher you have to get some stains on them!”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The Full version will be differ from the Early access version in few ways.
First we will be adding new maps for the game , bug fixes and game mechanics improvements.
In addition we will add a new gamemode.

Any usability issues that will reveal themselves during the Early Access phase will be fixed to your wishes and needs.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current state of the Early Access version is a fully playable game. You will be playing in our Italian alley based map. The game is still fun , playable, and interactive. In his current state the game is only containing 1 gamemode that features the game idea in the best way.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price of the game will stay the same in the fully realeased game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Community involvement is our primary focus. Shortly following the launch of the Early Access we will create patch notes so players will be able to see and open disccussions for players to leave their feedback and suggest improvements.
Along with this we are also committed to actively participating in the social media platforms, gauging player reactions to new content and listening closely to what our fans want to see.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Wasted Pizza

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Wasted Pizza is an Online Multiplayer shooter game where you will be playing as an untouched pizza in a room full of all the other pizzas but be aware you aren't the only untouched pizza out there. Your mission is hiding amongst the other pizzas, spot and shoot tomatos on the other untouched pizzas. Don't forget you are a special pizza that is capable of jumping on top of buildings and platforms but that means the other untouched pizzas can do the same. So things might get a bit more difficult for you.
So go and use this tomatos launcher you have to get some stains on them!

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...