Your job is to find the Phantom Thief who is hiding in a crowd of moving characters! Beware though, the thief is known for his special transformation skills! Your mouse-moving skills are key to finding the Phantom Thief!
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua WHERE'S PHANTOM THIEF

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 9 Tháng 7

-55%
$7.99
$3.59
 

Về trò chơi này

This game aimed at game play like an old Sega arcade game.
It is heavily influenced by the game titles that developers love, such as Tanto-R, Edihon Detective Office, Outrun, Crazy taxi.


A Phantom Thief is after valuable world artifacts! Play as the Ferris Wheel Detective Finne and her sidekick dog Mikey, and protect the artifacts from the hands of the thief!
Your mouse-moving skills are key to finding the Phantom Thief!
Your job is to find the Phantom Thief who is hiding in a crowd of moving characters! Beware though, the thief is known for his special transformation skills!

Story:


The Phantom Thief has stolen the museum's most valuable artifact, the "Red Diamond"!
The Ferris Wheel Detective Finne and her sidekick dog Mikey are on a mission to find the thief.
Finne and Mikey must find their way through numerous stages in order to capture the Phantom Thief!

The story mode is a circulation type in which the story progresses each time it clears.

About the Game:


- An action search & find game. Find the Phantom Thief who is hiding in a crowd of moving characters!
- Only a mouse is required to play this easy-to-navigate game!

- Animations and visual effects bring the story to life!
There are multiple endings to this game! Different conditions determine which ending triggers at the end of each game-play.

Three Different Game Modes:[Story][Easy][Normal]

Extra Download Content:Digital Art Book

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft Windows XP SP3 (32-bit), Windows Vista (32-bit), Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo, 1.83 GHz or faster processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 1380*768
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X v10.9 or later
  • Bộ xử lý: ntel Core 2 Duo, 1.83 GHz or faster processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1380*768
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...