Ultraball is a free multiplayer sci-fi action sports game featuring 3v3 & 4v4 gameplay. Players suit up in robotic armor and compete using magnet powered tools to manipulate the ball and score on the opposing team. Work together and act fast to avoid getting HOISTED! Can you master the magnet? Welcome to Ultraball!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming Soon 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Ra mắt vào: Coming Soon 2018

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (3)

18 Tháng 7

Join the BETA!Robojocks! Broken Gameplay Studios is proud to announce we are taking sign-ups for our upcoming BETA test. By signing up to the news letter you are giving us the ability to assign you a Key and have it mailed to you when the event begins!

We really appreciate your patience and excitement.

Navigate to: http://www.brokengameplay.com and sign-up and confirm to our newsletter.

Thank you!
49 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Ultraball is a free multiplayer sci-fi action sports game featuring 3v3 & 4v4 gameplay. Players suit up in robotic armor and compete using magnet powered tools to manipulate the ball and score on the opposing team. Work together and act fast to avoid getting HOISTED! Can you master the magnet? Welcome to Ultraball!Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 660
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 660
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 660
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 16.04
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 660
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.