Castaway VR is an open-world sandbox survival game. You can mine, gather, cut, hunt, swim, craft, build, ride horseback, tame wolves, and do so much more. Castaway VR - Survive long enough to escape!
Đánh giá chung:
Trái chiều (39) - 41% trên 39 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.

Mua Castaway VR

 

Về trò chơi này

Early Access Game Features


* Mining (Stone, Iron, Gold, Coal)
* Gathering (Greenleaf, Strawberry, Banana, Coconut, Flint, Branch, Wood etc...)
* Cutting Trees
* Collecting Resources
* Crafting (Tools, Weapons, Buildings etc...)
* Tools (Axe, Pickaxe, Mace)
* Weapons (Spear, Club, Knife, Bow, Improved Bow)
* You can craft better tools/weapons with iron and gold bars
* Building System (Foundation, Pillar, Wall, Door, Window, Stair, Floor etc...)
* Stone and Wood Buildings
* Cooking (Meatball, Steak, Fruit Salad)
* Taming a Wolf (Aggressive, Defensive, Targeting Modes)
* Ride a horse
* Swimming
* Hunting(Animals, Barbarians)
* Day and Night Cycle
* Weather System (Sunny, Rainy, Thunder Storm etc...)
* 2 Different Moving System (Touchpad Move / Swing Arms Move)

Story

The anthropology department of an international university is running a great project on how primitive human beings overcame the challenges of environment and made into settled life. However the project gets choked in a way and is left with some unsolved problems. But the university decides to expand the project by adding some experimental history part into it.


Caleb is an academician working on utopias and primitive tribes. Thus he had an opportunity to be involved with the project and the conditions were explained to him. Caleb broods on for a while and one day he notices that his daughter is reading the book, Robinson Crusoe with pleasure. Then he gets convinced and accepts the project. He will be telling his own island story when he comes back.


Now the island story of the Caleb is just starting. He must build a settled life quickly and, much for the worst, he is to struggle with the barbarians of the island. But he has no idea about the chip-like component that the university embedded under his skin to follow all his actions. No idea, yet. Caleb is to stay alive, complete the adventure and go back to his daughter to tell his own island story… but he is not aware how hard it will be to stay alive in that island. It may be impossible to go back!


Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 3.3 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970 / AMD equivalent or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7-4770 3.4 GHz
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 980 / AMD equivalent or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...