Battle Buddies is a local co-op Tower defence and VR first person shooter in one.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Thg11 2017
Nhà phát triển:
C5A
Nhà phát hành:
C5A

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Battle Buddies is in Early access because we have a long way to go and plan on updating this game regularly. This is a side project for all of us so updates may be slow but they will be filled with love.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Battle Buddies will remain in early access until we believe the game is a complete and enjoyable experience. Estimated date is March 2018.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We hope to make Battle Buddies a multiplayer game with multiple Rangers in each match.
 • Multiple Rangers in each match
 • More game modes
 • More variety in characters, maps and weapons
 • Online multiplayer

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Currently there is only 1 playable map, 4 different enemy types and you are limited to local co-op.
We are working to make more enemies and to allow online multiplayer.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to slightly increase the price upon release.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We will do our best to listen to ideas all across the community and we will create forums to make it easier for players to interact with us, The Pro Pals. https://discord.gg/kGdx3eF”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Battle Buddies is a local multiplayer VR experience in which two Buddies (TM)* team up to defend their friendship against waves of goofy monsters. One player plays on the desktop as the Overseer (TM), who plays a tower defense style srategy game and relies on their Buddy (TM), the Ranger. The Ranger plays a VR first person shooter, where he assists his Buddy (TM) the Overseer, by helping shoot waves of Baddies (TM) and collect resources.


*(TM) stands for Tim Duncan

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 970
  • Lưu trữ: 111 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1070
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.