2D Neon Cube - it's beautiful and not difficult to pass the game. Exciting obstacles and graphical effects. Move the main character to the portal and try not to die!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (36) - 72% trên 36 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

 

Về trò chơi này

2D Neon Cube

- it's beautiful and not difficult to pass the game. Exciting obstacles and graphical effects. Move the main character to the portal and try not to die!

Key features:
- 1596 achievements
- 12 is very beautiful and interesting levels
- Nice soundtrack

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP and newer
  • Bộ xử lý: Athlon 2 X3 450
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce EN9600 GT
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP and newer
  • Bộ xử lý: AMD fx6300
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce EN9800 GT
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...