Humanity is enslaved by an AI… which is awesome, because we’re on the right side of the conflict. Exploit puny humans to extract power and build your own empire!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (281) - 83% trên 281 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Đánh giá của thẩm định viên

Nên xem
Bởi Indiegames Inside 1 Tháng 12, 2018

“Sehr unterhaltsame Ressourcen-Management Simulation mit Rogue-Lite-Elementen und dunklem Humor. In der Rolle der KI versklavt man die Menschheit & nutzt Menschen als Ressourcen für das eigene Imperium”

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Despotism 3k

 

Đánh giá

“Be careful: it is addictive!”
10/10 – Vladimir Akinshin, DTF streams producer

“Top game!”
100/100 – ViteC Play

“Best game in the world!”
1000/1000 – Smart fridge Borsh KTH3000

Về trò chơi này

Humanity is enslaved by an AI… which is awesome, because we’re on the right side of the conflict. Exploit puny humans to extract power and build your own empire! You’ll have to keep track of them to make sure they don’t succumb to exhaustion and hunger… although the weakest ones can always be thrown to the Bioreactor.
In other words, this is a resource management sim with rogue-lite elements, dramatic plot, and an abundance of pop culture references. Also, jokes. Slaughter has never been so fun!

Key features

 • Humor as dark as your ex’s heart. Immerse yourself in the life of a merciless tyrant!!
 • Resource management on steroids. Think fast, to the point, and abandon pity!
 • Rogue-lite. Every walkthrough is unique due to randomly generated events. And every failure is fatal — you’ll have to start over!
 • Easy to learn, hard to master. It only takes a couple minutes to figure out the game’s mechanics, but using them optimally is no small feat!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

The game contains scenes of utmost cruelty toward humans, every pixel soaking with blood (in your mind, anyway, since it’s not really pictured). Pixel figures get dissolved, starved to death, sacrificed to the Old Ones, and then dissolved again. The game also contains sexual scenes, barely censored (due to the lack of any visible details) . Do be warned and advised!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista or later
  • Bộ xử lý: 2GHz+, SSE2 support
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz i5
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Dedicated graphics card with 512MB of RAM, at least 1280x720
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.11+
  • Bộ xử lý: 2GHz+, SSE2 support
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.11+
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz i5
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Dedicated graphics card with 512MB of RAM, at least 1280x720
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04+
  • Bộ xử lý: 2GHz+, SSE2 support
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 16.04+
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz i5
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Dedicated graphics card with 512MB of RAM, at least 1280x720
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...