Do not you like to run and sweat? Then this incendiary runner is for you! Our brutal guy will run and sweat for you! That's all he can do, but he does it great! Mario nervously smokes on the sidelines, when this brutal runner runs by.
Đánh giá chung:
Trái chiều (26) - 57% trên 26 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Brutal Runner

 

Về trò chơi này

Do not you like to run and sweat? Then this incendiary runner is for you! Our brutal guy will run and sweat for you! That's all he can do, but he does it great! Mario nervously smokes on the sidelines, when this brutal runner runs by.
Take the challenge and go through 21 hardcore levels!

Features:
Old school graphics.
Classic gameplay.
Simple operation. Press spacebar or click mouse.
Two game modes, including an endless race.
More than two dozen hardcore levels.
Track, which will take out your brain.

Sit down. You do not have to run, but this brutal guy will make you sweat!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Window 7 and higher
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel® Core™2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 450 or higher with 1GB Memory
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...