Fight Your Music™ through 20 levels of bone-smashing, beast-beating, boss-thumping excitement!
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg01, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Auto-Staccato lets you fight any song in a number of different modes, but we're open to expanding the popular modes - with an eye towards expanding Campaign Mode into something much larger than 20 levels. Just prior to Early Access release, we added Skills and Skill Points to give players a chance to Upgrade throughout the game.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The game has already been in development for two years, we hope to be near completion - Q2 2018 is our target release.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Auto-Staccato is already in great shape, but we want your feedback - do you prefer 3 lanes? 5 lanes? FPS Mode? More Skills and Upgrades? The Campaign Mode is already robust with 20 levels, but we'd like to expand.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Includes Free Play:
 • With Horde Mode or Arena Mode
 • Seven different settings
 • Three Lanes Mode
 • Five Lanes Mode
 • Colors Mode
 • Difficulty Levels

Includes Campaign Mode
 • 20 Levels
 • Skill Points and Upgrades
 • 20 Heart-pounding Songs!

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The post-Early Access price will be the same as Early Access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We invite the community to follow along with the development process on our Trello board, and we will also offer regular updates and support in the Discussions section.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Auto-Staccato

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (5)

18 Tháng 4

Update 0.5

Changelog:
- Cathedral, Tavern (WIP)
- New grass
- Screen transitions
- New post-processing effects
- Main menu updated
- Some enemies updated
- Starting / ending camera changed
- Music analyser uses a bit wider range of frequencies


Development status:
Composers are working on the OST for campaign. I'm reworking most of the environments. Our current goal is to finish the game this summer.
0 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyAuto-Staccato is a badass new take on the rhythm game taking place in a variety of fantasy settings. You must use your weapon or magic glowing hands to “Fight Your Music” by hitting enemies in time to the beat. Featuring a campaign mode with a mix of worlds and arenas and included music, players can also battle against their own music.We're hard at work finishing the game, once it's done, Auto-Staccato will have all of the following:
 • Use Your Own Music: Automatic song analysis without need for any manual editing (mp3, ogg and wav support)
 • Game Modes include Horde, First-Person, Campaign, Single Song 3 lanes or 5 lanes, and Easy/Medium/Hard difficulties
 • Upgrades including Armor, Life Steal, Focus, and Combo Multiplier Bonus
 • Campaign Mode
 • 7 Different Worlds

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i5 4690k
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon 280
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Sure

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...