Tells the story of a certain blond LORI ordinary everyday life in another world, bedtime stories about the self and the world, truth and lies.
Đánh giá chung:
Tích cực (25) - 92% trên 25 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 黃昏賢者 The Sage of Twilight

Mua Power Overwhelming BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: 力量的代價 Power Overwhelming, 黃昏賢者 The Sage of Twilight

$7.98
 

Về trò chơi này


The game casually tells the story of a blonde Lolita's ordinary daily life.

Please do not overestimate the gameplay and content is full of content.

Just a cat-ear girl listens to the story of another little girl.

About the Game[/ h2]

In the red and turbulent "magic world", Joan Oswin awakened in a cave in the snow and ice. No memory alive, and even her own name is casually fabricated from.
Under the control of the witch, people lived in destitution. Joan confirms the outline of his self in this troubled world and finds something trustworthy in a world full of lies.

Overview of worldview


In the Magic World resurrection actress Joan Oswin did not have any memory of his life, and even her own name is casually fabricated.

However, the Magic World has accepted such a her, as if Joan Oswin the name has been present in this small human world. On the outside world, I think this is the prevailing goodwill of the world, and the inhabitants of the Magic World are inclusive of her.

In the red and turbulent Magic World, the hurry to each other in the hustle and bustle of the people, and Joan would like to really have a fetter with this world.

Step by step to confirm their own contours, in the streets full of false objects looking for credible things.

Eventually, in True End, like the sun burning the dark Oswin find their own return.

Discount Disclaimer: We don't have any plans to take part in a sale or to reduce the price for the foreseeable future.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista/Windows 7/Windows 8
  • Bộ xử lý: 1.7+ GHz or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon HD5450 or better; 256 MB or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX9.0c compatible sound card and drivers
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Microsoft 64bit Windows 10
  • Bộ xử lý: 1.7+ GHz or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon HD5450 or better; 256 MB or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX9.0c compatible sound card and drivers

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...