You've trained since you were barely able to walk, creating secret techniques and forms to develop a new martial art known as Knuckle Sandwich. Now with your art perfected you approach the masters of martial arts in your land and demand recognition for your discipline.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (31) - 35% trên 31 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise vtpublishing trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Art Of Knuckle Sandwich

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 21 Tháng 6

-90%
$4.99
$0.49

Mua Art of Knuckle Sandwich Pack

Bao gồm 3 vật phẩm: The Art Of Knuckle Sandwich, The Art of Knuckle Sandwich Wall Paper Set, The Art of Knuckle Sandwich Sound Track

-30%
-51%
$14.97
$7.32

Mua Get Some

Bao gồm 126 vật phẩm: Pain Train 2, Phantom Soldier, Dungeon Creepster, VAULT OF HONOR, Warp Rider, Symbiotic Overload, Morendar: Goblin Slayer, Cludbugz's Twisted Magic, Pain Train PainPocalypse, The Art Of Knuckle Sandwich, Yatsumitsu Fists of Wrath, Destination Dungeon: Crypts of Warthallow, Crankies Workshop: Bozzbot Assembly, Crankies Workshop: Grizzbot Assembly, Crankies Workshop: Lerpbot Assembly, Crankies Workshop: Whirlbot Assembly, Crankies Workshop: Zazzbot Assembly, Crankies Workshop: Grizzbot Assembly 2, Poultry Panic, Kicking Kittens: Putin Saves The World, QLORB, XORPLE, Fitzzle Mighty Bears, Solar Battle Glargaz, QLORB 2, Depth Siege Atlantis, Digit Daze, Math Problem Challenge, Math Speed Challenge, Bathroom Chef, Fitzzle Adorable Puppies, Fitzzle Precious Dolphins, Fitzzle Regal Tigers, Stefanos Sizzilin Pizza Pie, Destination Dungeons: Catacombs of Dreams, Fitzzle Wise Owls, Fitzzle Fearless Sharks, Fitzzle Majestic Eagles, Fitzzle Gentle Deer, Fitzzle: Vicious Alligators, Cupids Love Crisis, Quixzel Rush: Halloween Party, Quixzel Rush: Pumpkin Bash, Fitzzle Cute Kittens, Quixzel Rush: Christmas Helper, Quixzel Rush: Tooth Protector, Destination Dungeon: Tomb of Repentance, Kulzas Tomb, Magic Word Alchemist, Honey Comb Home, Little Reds Forest Fun, Super Nitrous Zoomer, Spattle Cats, Fitzzle Adorable Puppies Wallpaper Set, Fitzzle Adorable Puppies Sound Track, Fitzzle Cute Kittens Wall Paper Set, Fitzzle Cute Kittens Sound Track, Pain Train Wall Paper Set, Pain Train Sound Track, Pain Train 2 Wall Paper Set, Pain Train 2 Sound Track, Pain Train Painpocalypse Sound Track, Pain Train Painpocalypse Wall Paper Set, Morendar Goblin Slayer Wall Paper Set, Morendar Goblin Slayer Sound Track, Yatsumitsu Fists of Wrath Wall Paper Set, Yatsumitsu Fists of Wrath Sound Track, Phantom Soldier Wall Paper Set, Phantom Soldier Sound Track, Vault of Honor Wall Paper Set, Vault of Honor Sound Track, Symbiotic Overload Sound Track, Symbiotic Overload Wall Paper Set, Warp Rider Wall Paper Set, Warp Rider Sound Track, The Art of Knuckle Sandwich Wall Paper Set, The Art of Knuckle Sandwich Sound Track, Xorple Wall Paper Set, Xorple Sound Track, Dungeon Creepster Wall Paper Set, Dungeon Creepster Sound Track, Cludbug's Twisted Magic Wall Paper Set, Cludbug's Twisted Magic Sound Track, Solar Battle Glargaz Wall Paper Set, Solar Battle Glargaz Sound Track, Spattle Cats Wall Paper Set, Spattle Cats Sound Track, Destination Dungeon: Crypts of Warthallow Wall Paper Set, Destination Dungeon: Crypts of Warthallow Sound Track, Little Reds Forest Fun Wall Paper Set, Little Reds Forest Fun Sound Track, Magic Word Alchemist Wall Paper Set, Magic Word Alchemist Sound Track, Depth Siege Atlantis Wall Paper Set, Depth Siege Atlantis Sound Track, QLORB Wall Paper Set, QLORB Sound Track, QLORB 2 Wall Paper Set, QLORB 2 Sound Track, Super Nitrous Zoomer Wall Paper Set, Super Nitrous Zoomer Sound Track, Bathroom Chef Wall Paper Set, Bathroom Chef Sound Track, Honey Comb Home Wall Paper Set, Honey Comb Home Sound Track, Kulzas Tomb Wall Paper Set, Kulzas Tomb Sound Track, Quixzel Rush: Pumpkin Bash Wall Paper Set, Quixzel Rush: Pumpkin Bash Sound Track, Quixzel Rush: Halloween Party Sound Track, Quixzel Rush: Halloween Party Wall Paper Set, Quixzel Rush: Christmas Helper Sound Track, Quixzel Rush: Christmas Helper Wall Paper Set, Crankies Workshop: Grizzbot Assembly Wall Paper Set, Crankies Workshop: Grizzbot Assembly Sound Track, Cupids Love Crisis Wall Paper Set, Cupids Love Crisis Sound Track, Crankies Workshop: Whirlbot Assembly Wall Paper Set, Crankies Workshop: Whirlbot Assembly Sound Track, Crankies Workshop: Bozzbot Assembly Wall Paper Set, Crankies Workshop: Bozzbot Assembly Sound Track, Crankies Workshop: Grizzbot Assembly 2 Wall Paper Set, Crankies Workshop: Grizzbot Assembly 2 Sound Track, Nominader, Earth Missile Defense System, Monster Catch

-90%
-91%
$624.74
$58.10

Vật phẩm hiện có cho trò chơi này

$0.25
$0.25
$0.25
$0.25
$0.25
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (18)

7 Tháng 6

New Game

https://store.steampowered.com/app/1082530/Nominader/

Quite a few new discounts running you can find them on our publisher page:
https://store.steampowered.com/curator/33045467/
2 bình luận Đọc thêm

31 Thg05

New Game!

https://store.steampowered.com/app/1083050

Quite a few new discounts running you can find them on our publisher page or via the Get Some bundle page listed below.

https://store.steampowered.com/bundle/2993/Get_Some/

https://store.steampowered.com/curator/33045467/

2 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

You've trained since you were barely able to walk, creating secret techniques and forms to develop a new martial art known as Knuckle Sandwich. Now with your art perfected you approach the masters of martial arts in your land and demand recognition for your discipline. Greeted with mockery and taunts you are forced to travel the land and show the people the true power of the Knuckle Sandwich. Travel to 50 different villages and defeat their best warriors, complete challenges, purchase ancient scrolls from merchants, and build your honor ranking among the people, increase your powers and become a legend to represent Knuckle Sandwich.

Features:

50 Villages to show the power of the Knuckle Sandwich
Level up your hero and gain increased power
Purchase stat increases from merchants
Sacrifice honor for rewards to gain an edge
Search for treasures in the villages
Fight or flee 100's of encounters
Avoid Traps
Complete Sensei Challenges
Hours of fun

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Win 7 32-bit or higher
  • Bộ xử lý: 1.8ghz dual core+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ vtpublishing

Thẩm định viên nói gì

10 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...