It's all about service! Welcome to your new job as a bartender! Steve's Pub is an amazing bartender simulator game for virtual reality with not too realistic physics and a lot of fun!
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần bộ mũ chụp thực tế ảo HTC Vive. Xem mục VR được hỗ trợ để biết thêm thông tin.

Chơi Steve's Pub - Soda on tap

Chơi miễn phí
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (8)

20 Tháng 9

Hotfix Version 1.11c

New hotfix released:

- the Party Room red soda bug @ wave 7You may have to restart steam to download ...
0 bình luận Đọc thêm

20 Tháng 9

Released! Let's drink soda!

So happy to release this little VR game on steam!

What's included?

Two locations included:

The Party Room

This small room is located in a cellar. Here you start your bartender career and should practice a little bit.

This location includes one bar, two sort of soda and 12 rounds.


The Old Pub

This professional place is made to push you on your first limits. The Old Pub includes two bars with three sorts of soda, a nice dance show and 23 rounds.

Not enough rounds per location?

As soon as i get feedback about the balancing i will add more levels with rounds in the two locations.

Oculus support

There is a beta branch called 'oculus_testing' available. You can try it but there is no guarantee if this beta branch works. If you are interested to become a beta tester and have a Oculus: contact 'Knofi' on steam!

To access the branch:

- right mouse button on the game in your steam game list and select properties
- under the BETA tab you can select 'oculus_testing'
- maybe you have to restart your steam client


After the release is before the release...

There are some great ideas around the game and already planned. Think about a 'stunt-bar-tending' which includes ramps and teleporters on the bar :steamhappy: Also new gameplay modes with different difficulties are planned.

Full Oculus support is planned!

More locations with more kinky bars will be available soon! Also new animations, dance shows and other funny stuff are on the roadmap.

And of course some kind of mini-games must be included in the future!

There will be an announcement in the next days about the future of Steve's Pub.Have fun with Steve's Pub - Soda on tap!
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

It's all about service!


Steve's Pub is a bartender simulator game for virtual reality with not too realistic physics and a lot of fun!

Enjoy serving your guests with different drinks and earn a lot of money!

Start a show to distract your guest before they leave because of serving other guest.

We bring you an old arcade game to VR!

This game contains highly non-alcoholic soda drinks and funny gameplay which both can be very addictive!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Intel i5 or similar
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GTX 970, AMD Radeon R9 290
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: VR Headsead required to play!
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Intel i5 or similar
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 970 or higher
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: VR Headsead required to play!

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...