The classic of arcades has returned, and better than ever! Solo or with friends, in TETRUX: Online you can play in a wide variety of gamemodes.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (10) - 90% trên 10 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Tích cực (27) - 96% trên 27 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua TETRUX: Online

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (11)

21 Thg05

AI Bots

In this update, AI cantrolled bots has been added to the game. You can choose between 4 difficulties (easy, medium, hard & extreme) and challenge them in
singleplayer or in local multiplayer.Other changes:
 • Small tweaks to the rotation system (further changes will be done in future updates)
 • Pieces no longer have instant locking when on top of the grid
 • Some bugs that occured sometimes in online due to poor connection have been patched
1 bình luận Đọc thêm

1 Thg05

Update 1/5/19

In this update, a new Battle has been introduced: Giant Battle. Now you can throw at other players supersized pieces and see how they deal with them!


Other changes to the game include:
 • Now you can play the game within a resizable windowed.
 • Initial rotation of the L and J pieces was changed.
 • The rotation system has been tweaked to allow more SRS twists.
 • The was an exploit were that game would detect a 180-rotation as a twist (when it wasn't). It has also been fixed.
 • Some other minor bugs have been fixed as well.
1 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

The classic of arcades has returned!

The classic of arcades has returned, and better than ever!
Solo or with friends, in TETRUX: Online you can play in a wide variety of modes.

Experiment all the Possibilities

TETRUX: Online offers a wide variety of optional tweaks to the gameplay, which are sorted into several groups:

 • Gamemode: change the objective of the game.
 • Piecesets: change the pieces you play with, from the classic pieces seven we all know and love to pure madness.
 • Power-Ups: special blocks that do stuff when eliminated.
 • Starting Speed: change the starting speed; from 1X to 100X. Also includes Infinite Speed and Constant 0X.
 • Battles: to spice thing up in multiplayer. Basically, when you clear lines you make another player's life more difficult.
 • Garbage: just like Battle, but for single-player. Life will periodically get harder as garbage lines pour from the sky.
 • Moving Pieces: when a piece is locked, the entire grid will move depending on the settings.
 • Play with friends: TETRUX supports local multiplayer with up to 6 players and online play with up to 17. You can even play online with multiple local players at the same time!
 • And many more, that don't fall into these categories, including Hidden Pieces, Rotation modifiers and Hold Modifiers.

Credits

Music made by Neocrey Studios

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2+ Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...