Juniper's Knot is a short (~30 mins) kinetic novel about the meeting of a demon and a boy. A kinetic novel is a game that uses text, sound, and illustrations to tell a story.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (151) - 96% trên 151 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg04, 2012
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Juniper's Knot

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Juniper's Knot is a short (~30 mins) kinetic novel about the meeting of a demon and a boy. A kinetic novel is a game that uses text, sound, and illustrations to tell a story. There is no gameplay, just click to progress!

What is Juniper's Knot?


Juniper's Knot is a short kinetic novel about the meeting of a demon and a boy. It begins on an autumn afternoon in a silent town. Due to its length, saying much more might spoil it for you. It's free, so if you're curious just try it out!

Key Features

 • An engaging story that won't take up much of your time!
 • A soundtrack of 9 unique songs from CombatPlayer!
 • An unlockable gallery of 30+ illustration, concepts, and guest art!

Soundtrack Included


Juniper's Knot includes the official soundtrack absolutely free! Enjoy a total of 9 tracks in both MP3 and FLAC. The album is included with the game files. To access, right click the "Juniper's Knot" entry in your library, click "properties", then go to the "local files" tab, and click the "browse local files" button. Look for the "soundtrack" folder.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz Pentium 4
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual-Core
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics Card
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6
  • Bộ xử lý: Any 64 bit processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X 10.8 or higher
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual-Core
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics Card
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz Pentium 4
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: "ia32-libs" package required for 64-bit Linux users
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual-Core
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: "ia32-libs" package required for 64-bit Linux users

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...