In this rage worthy game help Keeli, a goddess of technology, find her redemption after falling from grace. Face 8 challenging levels, 3 bosses, and confront your own corruption. Includes Steam Achievements as well as in game side challenges and an amazing soundtrack. Formatted for Keyboard or Controller use.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
9 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Downloaded: Fragments of a Forgotten Soul

 

Về trò chơi này

In this rage worthy game help Keeli, a goddess of technology, find her redemption after falling from grace.

Face 8 challenging rage worthy levels, 3 bosses, and confront your own corruption.

Includes Steam Achievements as well as in game side challenges and an amazing soundtrack.

Formatted for Keyboard or Controller use.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Microsoft Windows 7 (64bit only, Service Pack 1 or above)
    • Bộ nhớ: 1 GB RAM

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...