Follow a mysterious Halloween invitation.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua All Haze Eve

 

Về trò chơi này

A 3D adventure game where your initial abilities are to knock, ask, trick and take.
You're following a mysterious Halloween invitation into the monster-filled night.
Use your abilities to get other abilities to get the final item - a treat.
What could possibly go wrong?

Mysterious atmosphere and story.
Slow-paced and occasionally spooky.
About 1 hour of playtime on a spoiler-free first run.
All assets and game engine custom made.

Accessibility Features and Anti-Features

+/- All dialog text-only

+ All sound effects dispensable
+ No color differentiation required
+ Mostly high contrast text
- Mostly low contrast scenery
+ No time limits to read on-screen text
+ No time limits to complete in-game tasks
+ In-game tutorial
+ Simple menu
- No alternative difficulty levels
+ Controller support for game and menus (Requires if used: 1 d-pad, 2 2-axis analog sticks, 4 buttons)
+ Remappable controller buttons and analog sticks
+/- Low default analog stick sensitivity but not customizable
+/- Keyboard and mouse support (sensitivity not customizable)
+ Keyboard only support
- No remappable keyboard keys (Requires if used: w, a, s, d, up, left, down, right, 1, 2, 3, enter/space/e)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: XP SP2 or newer and compatible with full 32bit i386 support
  • Bộ xử lý: 1 gHz, 2 cores
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: Accelerated true OpenGL 2.0
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 44100Hz or 22050Hz, signed 16bit, stereo
  • Ghi chú thêm:

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...