Super Samurai Rampage is a small, simple high score chaser that's bloody, retro, and challenging. .
Đánh giá chung:
Tích cực (26) - 96% trên 26 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Super Samurai Rampage

 

Đánh giá

“Super Samurai Rampage is a lovely chunk of fast-paced, addictive arcade action.”
Pocket Gamer

“Super Samurai Rampage is an exciting production of arcade type reminiscent of the arcade games of the years before, with visual lines and gameplay”
Tamindir

“Super Samurai Rampage is an entertaining and beautifully crafted game”
Kick My Geek

Về trò chơi này

Super Samurai Rampage is a small, simple high score chaser that's bloody, retro, and challenging.

You play as a legendary Samurai warrior provoked into a relentless rampage. Armed only with your katana, you must slash your way through endless gangs of challenging enemies. Defend your honor or go down fighting!

*Beautiful retro-themed environments
*Bloody, fast-paced action
*Simple controls
*Challenging Gameplay - the smallest mistake will result in death
*Leaderboards - Compete with others by executing the most successful rampage
*Unlock additional rampages to truly prove your mettle
*Arcade style pixel art

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: AMD A405150M APU 2.70 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 8350G
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...