Resurgence is a action RPG, where you dawn humanity's "armor" of the future. Teams of 4 can enter Earth's new Colosseum and Pilot the R.A.V MK II and fight endless waves slowly becoming the wall that stands between humanity and our would be destroyers from the stars.
Đánh giá chung:
Tích cực (15) - 93% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Resurgence is a game created by gamers, and we want to provide a game we and our future players are satisfied with. We know that to provide a game with a high level of satisfaction, involving the community is the best approach. Therefore, we chose early access, this is so we can as developers evolve the game around community feedback to provide the best possible product.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We understand that a community wants a quick and speedy game delivery. Seeing other games on the market, speedy does not always equal quality. We are aiming for 6 months of early access, as time goes on we will update on the overall progress. The goal is to be open with the community so people are not left out of the loop in terms of development.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“As of right now Early access is a wave fighter, this is a fraction of what the game will eventually be. We are creating a universe where players will fight through custom built areas, in what will be a Multiplayer Adventure RPG. We have a rich storyline that players will be able to emerge themselves in and experience that game play with friends. With player classes, weapons, armor, and plenty of missions we aim to have something that will have our player base not wanting to log off.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Right now, this version of the Alpha contains an “Arena Mode”. This allows players to fight as a team through endless waves of enemies to hone their skills as a player. Loot is available in the arena to upgrade their character to better preform in the arena. The players get the opportunity to pilot the Orion class battle platforms, as they are the first of 3 planned classes for this game.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We have the game currently priced to reflect the stage of the games development. This pricing is also a reflection of our level of appreciation for the community and their participation in the Early Access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We have set up a website, Facebook, Twitter and a Sub Reddit, so we will be as involved with the community as possible. To create a product we are satisfied with, we find it imperative to be in constant contact with our player base, so we made ourselves available through every means to the community. We look forward to interacting with the players, and learning how we can make something they want to play.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Resurgence: Earth United

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Resurgence is a Action RPG set in Earth's future, following an alien invasion that almost left mankind extinct. Pilot a R.A.V MK II, Earth's most advanced fighting system ever created, a remote robotic extension of a human’s mind. As a new member of Earth United’s elite fighting force, you now have access to the arena, where you are to mesh with your R.A.V and train to defend humanity from an unyielding threat from the stars. Danger is at the edges of our Solar System.

 • Arena Mode: Fight in Squads of up to 4 against endless waves of enemies honing your skills
 • Orion Class: A Ranged model of Robotic Assault Class (First Class Available in Resurgence)
 • Loot System a way to gain Item Levels increasing the stats of your gear ENDLESSLY!
 • Every 10th wave contains a final test, an elite unit meant to test you and your team’s skill
 • 2 unique Enemy Types (Rusher and Ranged) 
 • 2 Elite Versions of above Enemy Types
 • Easy to Join Multiplayer games
 • Invite your friends to play with you through Steam, your adventure awaits......
 • Future installments that will take you and your team into the vast void seeking honor through victory.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 64-bit: Win 7, Win 8.
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-750, 2.67 GHz. | AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz.
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 460. | AMD Radeon HD 5850.
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...