MasoMarble is maybe the hardest marble game in the world. 28 levels, only the best players can beat them all.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Maso Marble

 

Về trò chơi này

MasoMarble is maybe the hardest marble game in the world. 28 levels, only the best players can beat them all.

A controller like the PS4 or XBoxOne/360 controller is highly recommended. The game supports keyboard input, but this makes the game even more difficult.

Features:
- game is tracking record time for each level
- pixelated retro levels
- nice synthesizer music

System requirements:
Although MasoMarble has a simple graphics style, the game requires a modern GPU and does not run on integrated graphics.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Quad Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 730
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Bộ xử lý: Quad Core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 960
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...