Detrita Battlegrounds is a 2.5D Twin Stick Shooter in Space with pretty art and a pumping soundtrack.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Detrita Battlegrounds

 

Về trò chơi này

Detrita Battlegrounds is a twin stick shooter designed for PC where you fight stronger enemies in greater number over time.

Get overwhelmed and see where you stack up in the Leaderboards!

Master each of the unique ships and be the best pilot off the planet!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.8GHz Quad Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 540M 1GB
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: That's my old laptop.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 3.2GHz Quad Core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 770 GTX 2GB
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: That's my setup.

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...