Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Aporia: Beyond The Valley trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg07, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Aporia: Beyond The Valley trên Steam để có thể chơi.

Mua Aporia: Beyond The Valley - Soundtrack

Mua Aporia: Beyond The Valley - Soundtrack Edition

Bao gồm 2 vật phẩm: Aporia: Beyond The Valley, Aporia: Beyond The Valley - Soundtrack

-10%
$23.38
 

Về nội dung này

Dreamy and atmospheric nordic soundscapes and compositions at the edge of silence, brought to life with a blend of various organic sound sources.
The music intends to take the listener on a journey through a wide emotional spectrum going from nostalgia, to joy and fear of what hides in the mist.

Soundtrack by Ubertones
Composition and Production by Troels Nygaard

Tracklisting -
00 Awakening (Extended Cut)
01 Coming Home (Extended Cut)
02 The Left A Long Time Ago
03 The Vials
04 Aqueducts
05 The Flowers
06 Forgotten Fields
07 Fields Of Flowers
08 Path Of The Chosen
09 The Rise Of Ez'Rat Qin
10 Final Voyage
11 The Fumes
12 He Is Watching
13 Lurking Shadows
14 The First Death In 100 Years
15 Leaving
16 The Pollution
17 Regrowth
18 Passed Times
19 The Death Of Oth’Makail
20 Repopulation
21 The Return Of Oth’Makail
22 Saviour
23 Valley Life (Extended Cut)
24 Announcement Trailer
25 Awakening

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or above (64bit OS)
  • Bộ xử lý: Dual Core 3Ghz Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 660 or similar
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or above (64bit OS)
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 960 or similar
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...