《Lethal Laser》 is a directional laser based tower defense game. No bullet/arrow shooting nor warrior producing, just pure laser. Laser reflection, split, color separation, color combine, play it with strategy you never seen in TD games.
Đánh giá chung:
Tích cực (13) - 92% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Lethal Laser

 

Về trò chơi này

Solo developed indie game.

《Lethal Laser》 is a directional laser based tower defense game.
As the Doctor in lab, you need to research and upgrade your equipment, and as the Commander in battlefield, you need use your strategy to make the use of them. You cannot hold the gigantic laser generator yourself, but you can make the laser go wherever you want by reflection, split etc. Also you can give the laser special power by change its color, seperate color, combine color etc.

• Game Mode:


 • Commander Mode:
Laser based TD + Pure Strategy + Evaluation.
For players who’s willing to challenge fairly, reply fail and retry, find the perfect solution to beat the system.

 • Doctor Mode:
Laser based TD + Customize Difficulty + Tech Upgrade + Loot Equipment.
For players who like to grow and strength up, only focus to upgrade their favorite strategy, and keep pushing the limit.

• Towers:

10 Types of Tower. Place them in the battlefield, change laser's direction to attack your enemy or convert laser to different color with special power.

 • Reflection: The most basic one, change laser’s direction.
 • Split: Make one laser to two.
 • Color Convert: Give the laser special color and ability.
 • Color Combination: Producing superior type of lasers.

• Lasers:

8 Types of Laser, each one has its own color and unique ability. You need to consider the geo factor, your resources, and the enemy's resistance to make your choice.

 • Red Laser = Burn, continually life damage.
 • Green Laser = Acid, corrupt the armor, weaken your enemy.
 • Green Laser + Blue Laser = Cyan = Static, cause short circuits, paralyze enemy.
 • 3 colors combination = Black = Drain, steal enemy’s resource and energy to your pocket, etc.

• Growth Factor

In Doctor mode, after each battle you will receive Tech Point and new Chips, use them wisely and make them as your advantage for next battle.

 • Tech Upgrade: over 120 researchable items.
 • Loot Equipment: Unlimited random generated equipment.

• Challengeable content

Totally 40 Mission Maps: Including both fixed path type and self-build maze type. For each map, there is result evaluation in Commander mode, and customize difficulty options in Doctor mode.

• Other system

 • 4 Player Command Skill + 10 Enemy Command Skill.
 • Geo Advantage Point, Support and Alarm System, etc.
 • Over 60 Achievements for you to challenge.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or Later
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2000 MB RAM
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS9
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2000 MB RAM

Thẩm định viên nói gì

21 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...