Meet Fred, a good and honest guy. Fred only ever wanted to get to the finish without falling down.
Đánh giá chung:
Trái chiều (27) - 62% trên 27 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Clumsy Fred

 

Về trò chơi này

Meet Fred, a good and honest guy. Fred only ever wanted to get to the finish without falling down. But there is one problem - he is VERY clumsy when it comes to running fast, even the slightest obstacle can make him trip and fall down. Poor guy! Will you help Fred out?

Clumsy Fred is a ragdoll physics based simulation 3D game where you step in the shoes of Fred and follow him on his strange endeavours to learn how to run without falling, while overcoming different challenges and obstacles.

You have a time limit to get to the finish. Be careful of the obstacles, because collision drains your health and, more importantly, costs you time if you fall. If you do not make it in time you have to restart the level.

Go trough each checkpoint, avoiding obstacles, until you reach the finish within the time limit. Upon reaching the finish line you will unlock a new level of the game.

Features:

- Ragdoll physics
- Unique 3D models
- Cool animations
- Many obstacles and challenges
- Funny sound effects
- Intuitive controls
- VERY fun to play

Music by: dl-sounds.com
Car physics and model made with: Edy's Vehicle Physics
Road made with: EasyRoads3D Pro

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® Vista / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: MacOS X 10.6.6 or higher
  • Bộ xử lý: 1.3 GHz Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 5000
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 64bit, SteamOS
  • Bộ xử lý: Dual-Core 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 460
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...