2D Pixel platformer about a cute character named Gelu. He can create and destroy his copies made of ice, limited number of times. With the help of ice copies he can climb on platform, pass the obstacles and pass the levels. Help Gelu to pass hard levels.
Đánh giá chung:
Tích cực (16) - 87% trên 16 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Gelu

Mua NedoStudio Bundle #1 BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: PIGMENTUM, Gelu, Yashik, Mumps

-35%
$2.56
 

Về trò chơi này

Description
This game is about a cute character named Gelu.
He must find the crowbar to open the broken elevator.
He can create and destroy his copies made of ice, limited number of times. With the help of ice copies he can climb on platform, pass the obstacles and pass the levels.
Help Gelu to pass hard levels.


Controls
Spacebar - Create ice block
W - Jump
A - Move left
D - Move Right
R - Restart Game
P - Pause
Mouse right click - Destroy ice block

Produced By

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP (SP 2,3), Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP (SP 2,3), Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...