StopTime Drive is a unique turn-based racing puzzle game that combines arcade racing with a top-down view and an opportunity to think over each move. A slightly oldschool and hardcore, with the original mechanics and different ways for passing!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua StopTime Drive

 

Về trò chơi này

StopTime Drive is a unique turn-based racing puzzle game that combines arcade racing with a top-down view and an opportunity to think over each move. A slightly oldschool and hardcore, with the original mechanics and different ways for passing!

The player controls the car, which has many obstacles along the way from other cars and repair pits. Mad scientists from the organisation StopTime stopped time on the track and gave player's car the ability to instantly move in space. They placed in the way a lot of power-ups so these tracks can be completed.

Three ways of play - fast passage, collection of coins and collection of atoms.

The mechanics in the game are a little hard for beginners, but eventually you can get used to it and get the most hardcore achievements!

 • 16 main levels
 • 9 short levels
 • 3 types of power-ups
 • 3 ways of play for medals

Main features

 • Turn-based racing
 • A dynamic puzzle game
 • Original mechanics
 • Hardcore rules
 • Pleasant music and atmosphere
 • Different variants for passing
 • Easter eggs

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP (SP2 or better) / Vista / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0 compatible
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 LTS, fully updated
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 mb
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...