Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Trái chiều (27) - 66% trên 27 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker MV - MADO

Mua RPG Maker MV tools BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: RPG Maker MV - SAKAN, RPG Maker MV - MADO, RPG Maker MV - GENE

-20%
$35.97
 

Về nội dung này

The Ultimate tool to easily customize your windows

MADO is tool created for the RPG Maker MV series. It lets you customize the window graphic used in your game. MADO includes, 50 themes for frame, corners and background patterns! You're just a few clicks away from making the perfect windows to match your game world! These include:

 • Standard
 • Modern
 • Pop
 • Material
 • Machine
 • Other

With that much choices, you can customize your game windows to fit several game themes such as the classic fantasy RPG, futuristic worlds, high-school romance, horror and much more.

Installing MADO


 • Open RPG Maker MV and your Project.
 • Select Tools -> RPG Maker MV Tools...
 • Select Window Maker -> Add
 • Press OK.
 • Press the newly added icon to start using MADO! There is a guide to help you use it in the Help Tab.

NOTE: MADO installs a plugin to your desired project. This is how it will modify the windows of your game.

Customizing MADO

You can also add your own original window graphic parts!
 • Go to the Root Folder of the Tool. Normally this is in Steam\steamapps\common\RPG Maker MV\tool\MADO\Parts
 • You will see an img folder. This is where you will place the new Window Graphics you wish to use. Window_ID050 is a template that you can follow.
 • Once you are done, simply name your new graphic as "Window_ID0XX" 0XX being the new number. This is the unique ID of your graphic.
 • The thumbs folder is a small preview of your newly made window graphic to display on the tool itself. Make sure to add a thumb image on your newly created graphic as well!
 • Go back to parts folder and open setting.json.
 • At the very end of "category": "All" add your newest window graphic such as "051"
 • Then add the same ID based on which category you want to set it to. If your new window graphic classifies as fantasy, go to "category": "Standard" and add the latest id at the very end of the id. It would look like something like this:
  "id": ["001","006","007","009","011","012","017","018","036","037", "051"]
 • Congrats! You have added your own custom graphic!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: WindowsR 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1280x768 or better Display
  Khuyến nghị:
  • Đồ họa: OpenGL ES 2.0 hardware driver support required for WebGL acceleration. (AMD Catalyst 10.9, nVidia 358.50), iOS 8.0, Android 4.4.4*
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.10 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Đồ họa: Compatible OpenGLR

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...