Sencil is a scribe in heaven that works for the God of Calamities. However, as he is kind of heart, he has repeatedly lowered or completely negated the casualties of disasters ordered by the God of Calamities. A kinetic novel that has about 3 hours worth of immersive writing!
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua On Earth As It Is In Heaven - A Kinetic Novel

 

Về trò chơi này

Within the flower of happiness, the seeds of tragedy.

The sky is blue and the sun is shining and the green leaves are rustling in the cool breeze. It’s a perfect day. Such a perfect day, no one would have guessed that gas has been leaking in the power station since midnight, and the situation there had long deteriorated beyond critical.

Sencil is a scribe in heaven that works for the God of Calamities. However, as he is kind of heart, he has repeatedly lowered or completely negated the casualties of disasters ordered by the God of Calamities.

He is finally caught and banished to the mortal realm - To be exact, Laguna de Duero, Valladolid in Spain. However, he is helped by the kind Montero family that owns a meat and sausage shop.

A kinetic novel that has about 3 hours worth of immersive writing and reading brought to you by the writers of A More Beautiful World, When Our Journey Ends and more!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: XP
  • Bộ xử lý: 512 MB
  • Đồ họa: 1920X1080
  • Ghi chú thêm: Any potato can run this
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.8
  • Đồ họa: 1920X1080
  • Ghi chú thêm: Any potato can run this

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...