No electricity? Internet does not work? It is necessary to repair. Feel like an electrician in a fun electric game called Electric Scribe. Spend energy in the house and save people from boredom and despondency.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (106) - 72% trên 106 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg07, 2017

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua ElectricScribe

 

Về trò chơi này

No electricity? Internet does not work? It is necessary to repair. Feel like an electrician in a fun electric game called Electric Scribe. Spend energy in the house and save people from boredom and despondency. There are many levels, simple and hard diffecult, you not only logic, but also speed. Become the country's chief electrician with Electric Scribe!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or higher
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX11 Compatible GPU with 512 MB Video RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Core 4 Duo or higher
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX11 Compatible GPU with 1 GB Video RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...