A character collecting puzzle Metroidvania about potato cats on the Isle of Moar.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
15 Thg04, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 15 Tháng 4, 2020

Trò chơi dự kiến được mở khóa sau khoảng 10 tháng

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Comedic and filled with character and cats, A Purrtato Tail places the player in the paws of Queen Pixel - leader of the potato cats. Whiskered whispers speak about a race of mysterious bioluminescent creatures whom thrive in the dark, appearing across the Isle of Moar. The existence of the Nightshades proves to be real when they burst forth from the shadows, igniting their secret plan by kidnapping Queen Pixel's most trusted adviser - the Elderstar. The Queen of Purrtatoes must now venture into the world, navigating treacherous pits by collecting characters, connecting them together to form bridges and ledges. She must solve puzzles within the world itself by utilizing the unique abilities of each character, fight Nightshades with her sharpened claws, and discover the foul secret of the Nightshades' dark plan.

- Cat-fruits! Cat-vegetables! Purrtatoes, Purrsnips, Purrnapples...
- Build your party with over 20 unique vegetable-cat characters!
- Form ramps and bridges with your party members.
- Use each character's ability to cut ropes, fill water basins, move heavy objects, and more.
- Brew and drink catnip-infused tea for heals and boosted stats with the Tea Crafting system.
- Collect cards throughout the world and build decks to fight characters in the Spherical Link card game!
- Explore an open 2D world filled with plenty of hidden nooks and crannies!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 1.7 GHz Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 260, ATI Radeon 4870 HD, or equivalent card with at least 512 MB VRAM
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.10 or higher
  • Bộ xử lý: 1.7 GHz Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 260, ATI Radeon 4870 HD, or equivalent card with at least 512 MB VRAM
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 or later (64-bit)
  • Bộ xử lý: 1.7 GHz Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 260, ATI Radeon 4870 HD, or equivalent card with at least 512 MB VRAM
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.